Mi a Minősített Könyvtári cím és mely intézmény nyerte el eddig?

A Minősített Könyvtári címről és a Könyvtári Minőség Díjról:

A Könyvtári Minőségfejlesztés 21 projekt hivatott közrefogni és koordinálni a fentiekben megfogalmazott elveket, célokat. A könyvtárak minősítését a 12/2010. (III. 11) OKM Rendelet szabályozza.
"A minőség fejlesztése és a minőségbiztosítás ösztönzése érdekében a miniszter a könyvtárak Könyvtári Minőségi Díjat vezet be. A Minősített Könyvtár címre a könyvtárak a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által közzétett szakmai szempontok szerint elkészített önértékelés, és a pályázatban előírt egyéb dokumentumok benyújtásával pályázhatnak. A Minősített Könyvtár címet elnyerő könyvtár a könyvtár típusának megfelelő jelző használatával kiállított díszoklevelet kap. A cím használatára az adott könyvtár 5 évig jogosult, az 5 év eltelte után ismét be lehet nyújtani pályázatot.
minősítésére pályázati eljárást, a minősített könyvtárak tevékenységének elismerésére
A Könyvtári Minőségi Díjat évente egy könyvtár kaphatja meg. A Díjat a pályázati felhívásban foglalt feltételeket legeredményesebben teljesítő könyvtár nyerheti el." - olvashatjuk a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszerben.

A Minősített Könyvtári címet és Könyvtári Minőségi Díjat (2014-től) hagyományosan az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára adja át a magyar kultúra napján.

Kitüntetett könyvtárak listája:


Minősített Könyvtárak:
- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen (2011)
- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza (2011)
- Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger (2012)
- Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét (2012)
- Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvár és Levéltár, Szombathely (2012)
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (2013)
- Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (2015)
- Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen (2015)
- Mezőkovácsházi Városi Könyvtár (2015)
- Budapesti Műszaki Egyetem és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest (2015)
- Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaújváros (2016)
- Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely (2016)
- Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta (2016)
- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc (2016)
- Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, Cegléd (2016)
- Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged (2016)
- Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr (2016)

Könyvtári Minőségi Díjjal kitüntetett könyvtárak:
- Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét (2014)
- Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger (2015)
- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen (2016)Felhasznált források:
http://iksz.org.hu/
http://ki.oszk.hu/content/p-ly-zat-min-s-tett-k-nyvt-r-c-mre-s-k-nyvt-ri-min-s-gi-d-jra
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/atadtak-a-kozmuvelodesi-intezmenyek-es-konyvtarak-dijait-a-vigadoban
http://www.kormany.hu/download/c/8d/50000/K%C3%B6nyvt%C3%A1ri%20K%C3%B6z%C3%B6s%20%C3%89rt%C3%A9kel%C3%A9si%20Keretrendszer.doc#!DocumentBrowse

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések